Ένα από τα πιο δύσκολα μέρη της εμπλοκής με την κρυπτογράφηση είναι η “on-ramping” – εύρεση κάπου για αγορά κρυπτογράφησης με αντάλλαγμα χρήματα (κανονικά). Παρά το γεγονός ότι το Bitcoin και το blockchain μετακινούνται στο mainstream και προσελκύουν ακόμη και καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η εύρεση ανταλλαγής που θα μετατρέψει τα δολάρια σας σε crypto είναι […]

More