Το Tron είναι μια πλατφόρμα blockchain που επικεντρώνεται κυρίως στην οικοδόμηση των θεμελίων μιας παγκόσμιας αποκεντρωμένης αγοράς ψυχαγωγίας, μέσων και περιεχομένου. Αυτό θα επιτρέψει στα δημιουργικά και τους χρήστες της Tron να αποκόψουν μεσάζοντες όπως το Apple App Store, το Google Play Store και με τη σταδιακή ενσωμάτωση παιχνιδιών, πλατφόρμες όπως το PlayStation Network επίσης. […]

More