Το Ethereum είναι μια αποκεντρωμένη, ανοιχτή πλατφόρμα blockchain που λειτουργεί με έξυπνα συμβόλαια που επιτρέπουν την εκτέλεση αποκεντρωμένων εφαρμογών (dapps). Η πλατφόρμα Ethereum είναι υπεύθυνη για εκατοντάδες ICO που βασίζονται σε διακριτικά ERC-20. Το Ethereum λειτουργεί σε πρωτόκολλο PoW, αλλά σύντομα θα είναι λειτουργεί ως πρωτόκολλο PoS. Η κύρια λειτουργικότητα του Ethereum χρησιμεύει για να […]

More